מוצרים / אביזרי גילוי, הפעלה, פיקוד ובטיחות

מוצרים

אביזרי גילוי, הפעלה, פיקוד ובטיחות


אמצעי הפעלה וברירת מצבי הפעלה:
השליטה בתפקוד המנגנון מתבצעת באחת משתי האפשרויות הבאות:
• בורר מצבים דיגיטאלי עם הפונקציות הבאות:
מצב סגור קבוע, מצב פתוח קבוע, הפעלה אוטומטית עם פתיחה מלאה, הפעלה אוטומטית עם פתיחה חלקית הניתנת לכוון, מצב "לילה" המאפשר רק יציאה (לאחר שעות הפעילות, עבור משתמשים שעדיין בתוך המבנה וצריכים לצאת).
בורר מצבים דיגיטאלי

• מפסקי לחיצה, חיישני קירבה, שלט רחוק, מפסקי רגל, מפסקי מרפק וכדומה.
כל אחד מהאמצעים עונה לצורך אחר כגון הימנעות ממגע לאחר נטילת ידיים ולפני כניסה לחדר ניתוח, פתיחה של הדלת על פי פקודה ולא על ידי גילוי רדאר של העוברים במסדרון מול פתח חצי מבוקר, "טרנספונדר" המזהה רק את בעל זכות הכניסה בטווח 2-3 מטר כאשר הוא אינו יכול להפעיל את ידיו כתוצאה ממוגבלות ועוד פתרונות ייחודיים לשימושים לא סטנדרטיים.

מערכות גילוי:
• רדאר מדגם DORMA PROSECURE MONO לגילוי נכנסים מבחוץ:

• רדאר אקטיבי מדגם DORMA PROSECURE OPTI COMBI לגילוי היוצאים, משולב בחיישן IR אקטיבי במקום עיניות לזיהוי מכשול בפתח, במקום עיניות עם שטח גילוי קטן ונקודתי:

את רוב אמצעי ההפעלה לסוגיהם ניתן להתקין בצמוד לפתח הכניסה או במיקום מרוחק כגון דלפק שומר או חדר בקרה. כמו כן, ניתן לשלב במערכת הפיקוד מערכות בקרת כניסה לסוגיהן על ידי מגע יבש.

אביזרי גילוי, הפעלה, פיקוד ובטיחות

?????? ??? ?? ?? ????? Make it right on time having scan this site led a school-wide ipad development and taught using the device in the classroom for three years now, I receive many inquiries about how to best initiate …