מוצרים / ITS 96

מוצרים

ITS 96


גוף המחזיר הסמוי מותקן בתוך מבנה הדלת. מסילת ההחלקה מושקעת בתוך המשקוף. הזרוע היא החלק היחיד הנראה לעין. ניתן גם להתקין את המסילה כשהיא שקועה בדלת וגוף המחזיר שקוע במשקוף.
מחזיר זה מתאים לדלתות ממוסגרות או אטומות שעוביין עולה על 50 מ"מ. רוחב פלטת ההתקנה של המחזיר – 40 מ"מ.
למחזיר שתי רמות עוצמה: EN 2-4/EN 3-6 והוא מתאים לדלתות פנים בלבד.

מחזיר שמן עליון סמוי ITS 96

?????? ??? ?? ?? ????? Beauftragen sie autor pseudo queen ber hausarbeit schreiben lassen content