מוצרים / AT 50

מוצרים

AT 50


מערכת לזיגוג דלתות בתוך חזית זכוכית (קבועי צד וקבוע עליון). חתך חזית הפרופיל: 35 מ"מ בחזית הדלת ו-50 מ"מ בגב הדלת. המערכת ניתנת למיקום בכל נקודה נבחרת בחתך העובי של פתח הבנייה. המערכת בנויה לדלת זכוכית בעובי 8/10 מ"מ וקבועי זכוכית עד עובי 11 מ"מ. עם שני צירים ניתן לזגג בה דלת עד משקל 45 ק"ג ועם שלשה צירים עד משקל 65 ק"ג.

פרופיל מסגרת ALEXA AT 50

?????? ??? ?? ?? ????? We appreciate the commitment made by these companies to protect wireless users in the event https://phonetrackingapps.com/ their smartphones are lost or stolen, largent said in a statement