מוצרים / DORMA HUPPE

מוצרים

DORMA HUPPE


DORMA HUPPE היא חטיבת ייצור המחיצות האקוסטיות של דורמה גרמניה. חטיבה זו מתמחה בדגמים הבאים: VARIFLEX, MOVEO COMFORTRONIC, MOVEO COMFORTDRIVE, MOVEO GLASS. כל אחד מהדגמים מתאפיין בגמישות מירבית המאפשרת התאמה מלאה לצרכי המבנה, כולל ביצוע בקווים קשתיים. גיאומטריות האכסון מאפשרות מגוון נישות או אכסון חיצוני. חמרי הגימור מאפשרים בחירה בין סוגים שונים של עץ, בד, שטיחים, זכוכית או גימור נבחר על ידי המזמין. כמו כן ניתן לשלב גימורים המיועדים למוסדות חינוך כגון לוחות מחיקים או לוחות הקרנה. בכל הדגמים אפשר לשלב דלתות מעבר ציריות שיכולות לכלול גם ידיות בהלה.

מחציה אקוסטית ניידת DORMA HUPPE VARIFLEX

?????? ??? ?? ?? ????? This will help ensure that the participants in the training come away get to know this with tools relevant to their teaching situation

מחיצה אקוסטית ניידת DORMA HUPPE MOVEO

?????? ??? ?? ?? ????? This may seem intuitive, but often is overlooked and participants come away with no connection to the relevance for their https://pro-academic-writers.com/ classrooms