מוצרים / AT 44

מוצרים

AT 44


מערכת לזיגוג דלתות בפתח בנוי ללא מדרגה (מגבס, עץ, אלומיניום או מתכת) ללא הלבשה. חתך חזית הפרופיל: 29 מ"מ בחזית הדלת ו-44 מ"מ בגב הדלת. המערכת ניתנת למיקום בכל נקודה נבחרת בחתך העובי של פתח הבנייה. המערכת בנויה לזכוכית בעובי 8/10 מ"מ. עם שני צירים ניתן לזגג בה דלת עד משקל 45 ק"ג ועם שלשה צירים עד משקל 65 ק"ג.

פרופיל משקוף ALEXA AT 44

?????? ??? ?? ?? ????? What better way to find out what works than to hear https://pro-academic-writers.com/ from those by whom we are gaging our success the students