מוצרים / PHB 3000

מוצרים

PHB 3000


ידית PHB 3000 הנה ידית בהלה לדלתות אלומיניום עץ, מתכת וזכוכית, בעיצוב "Push Bar".
גם ידית זאת ניתנת להתקנה כידית אופקית בלבד או בשילוב בריח עליון ותחתון, בריח תחתון בלבד או עליון בלבד והיא מותאמת להתקנה כשהנעילות בצד שמאל או ימין. ידית המנוף החיצונית ומכלולי הבריחים משותפים לדגם זה ולדגם PHA 2000.
גימור: צבע כסף או פלב"ם. בגרסת דלת הזכוכית יהיו כל האביזרים הנגדיים לזכוכית בגימור פלב"ם בלבד.
קיים דגם לדלת ברוחב עד 1000 מ"מ, בו רוחב הידית עצמה 875 מ"מ וכן דגם לדלת ברוחב עד 1300 מ"מ שבו רוחב הידית עצמה 1170 מ"מ.
• בידית החיצונית מותקן צילינדר. הצילינדר בורר בין מצב ידית פעילה לסבילה. במצב פעיל ניתן לפתוח את הדלת מבחוץ. במצב סביל לחיצה על הידית אינה מפעילה את המנגנון ואין אפשרות לפתוח את הדלת מבחוץ.
• בדלתות ממוסגרות ניתן להתקין ידית כפתור חיצונית אדישה במקום ידית מנוף.
• בגוף הידית מובנה Dogging device המאפשר את נעילת ה "פוש בר" במצב לחוץ (פתוח) ובכך לאפשר פתיחה מבחוץ באמצעות ידית משיכה, ללא צורך בידית מנוף חיצונית.
• ניתן להתקין בתוך גוף הידית מפסק זעיר (מיקרוסוויץ') שתפקידו לסגור מעגל מתח נמוך בכל מקרה שבו נלחצת הידית. מפסק זה משמש לצורך חווי על פתיחת הדלת, שחרור אלקטרומגנט, העברת אות להפעלת מנגנוני פתיחה אוטומטיים וכדומה.
• לדלתות ממוסגרות יש יחידה נגדית חשמלית הפועלת ככל מנעול חשמלי רגיל.
• בכל גימור יש גרסה מאושרת של הידית לשימוש בדלתות אש.
• גימור הפלב"ם מצופה בשכבת PVDF המעניקה לו את העמידות הגבוהה ביותר בפני שריטות, קורוזיה, חומרי ניקוי (סולבנטים) חריפים ועוד.

ידית בהלה "פוש-באר" PHB 3000

?????? ??? ?? ?? ????? Nach https://best-ghostwriter.com 30 jahren in dem beruf habe ich mich selbststndig gemacht als hande