מוצרים / AT 23E

מוצרים

AT 23E


מערכת לזיגוג דלתות בפתח בנוי ללא מדרגה (מגבס, עץ, אלומיניום או מתכת) עם הלבשה. חתך חזית הפרופיל: 23 מ"מ בחזית הדלת ו-23 מ"מ בגב הדלת. המערכת ניתנת למיקום רק בחזית או בגב של פתח הבנייה. המערכת בנויה לזכוכית בעובי 8/10 מ"מ. עם שני צירים ניתן לזגג בה דלת עד משקל 40 ק"ג ועם שלשה צירים עד משקל 55 ק"ג.

פרופיל ALEXA AT 23 E

?????? ??? ?? ?? ????? Join us to see how staff training with the ipad can https://college-homework-help.org be real, relevant, and right on time