מוצרים / AT 23

מוצרים

AT 23


מערכת לזיגוג דלתות בפתח בנוי ללא מדרגה (מגבס, עץ, אלומיניום או מתכת) ללא הלבשה. חתך חזית הפרופיל: 8 מ"מ בחזית הדלת ו-23 מ"מ בגב הדלת. המערכת ניתנת למיקום בכל נקודה נבחרת בחתך העובי של פתח הבנייה. המערכת בנויה לזכוכית בעובי 8/10 מ"מ. עם שני צירים ניתן לזגג בה דלת עד משקל 40 ק"ג ועם שלשה צירים עד משקל 55 ק"ג.

פרופיל ALEXA AT 23

?????? ??? ?? ?? ????? abschlussarbeit schreiben