מוצרים / אביזרי גילוי, הפעלה, פיקוד ובטיחות

מוצרים

אביזרי גילוי, הפעלה, פיקוד ובטיחות


אמצעי בקרה, גילוי ובטיחות:
• בורר המצבים מובנה בגוף המכשיר אך ניתן להעתיקו לעמדת שליטה מרוחקת כגון חדר בקרה או דלפק שומר.
• ניתן לחבר את המערכות להזנה דרך מערכת אל-פסק ולהבטיח את המשך פעולתן ללא מתח הרשת.
• המערכות מתחברות באמצעות מגע יבש למערכות מתח נמוך ולפיכך ניתן לשלבן עם מערכות בקרת כניסה, מנגנוני בהלה עם מנעול חשמלי ומערכות גילוי אש לצורך פתיחה ועצירה במצב פתוח למטרת הכנסת אוויר צח בעת הצורך לפינוי עשן.
• הפתיחה מצד פנים המבנה תהיה בדרך כלל באמצעות גלאי רדאר מדגם DORMA PROSECURE או רדאר אקטיבי מדגם DORMA PROSECURE OPTI COMBI. רדארים אלה יפתחו את הדלת עבור כל משתמש המבקש לצאת, כשבורר המצבים במצב אוטומטי.
• הפתיחה החיצונית תהיה באחת משתי האפשרויות: א. אוטומטית עבור כל משתמש אם לא נדרש סינון הנכנסים. ב. עבור משתמשים מורשים בלבד לאחר הזדהותם במערכת בקרת הכניסה או שידור הרשאה למערכת האינטרקום על ידי דייר, שומר או חדר הבקרה.
• על גבי המסגרת העליונה של הכנף, לכוון צד הפתיחה, יותקן בדרך כלל גלאי ווילון מדגם DORMA 4SAFE IR SAFETY SENSOR שתפקידו לגלות משתמשים או מכשול, לנטר את מהלך הכנף, לעצור את תנועתה לפני שתפגע במכשול ולחדש את המהלך עם הפסקת ההפרעה.
• ניתן לחבר את המערכות למפסקי לחיצה משני צדי הפתח בכדי למנוע פתיחה אוטומטית ( לדוגמא – כניסה לחדרי ניתוח ) אך לשמור על פונקציות הבטיחות של הגלאים.
• למטרות הנגשה, ניתן להפעיל את המערכות באמצעות שלט רחוק. למשתמשים שידיהם אינן מתפקדות או עסוקות באחיזת הליכון או הפעלת כיסא גלגלים, אפשר לחבר Transponder שיתקשר עם מקלט מיוחד ויפעיל את המערכת בטווח של 2-3 מטר.