מוצרים / דלתות נאספות לכיס

מוצרים

דלתות נאספות לכיס


באמצעות מחיצות שקופות וניידות. כל הדגמים תלויים ממסילה עליונה בלבד, ללא מסילת מערכות הדלתות הנאספות והמתקפלות מיועדות לפתיחת מעברים רחבים ולחלוקת חללים רצפה המהווה מכשול או מצבור ללכלוך שיפריע לפעולה חלקה של המערכת. גמישותן הרבה מאפשרת לעשות בהן שימוש בכל מתווה של החזית, בקווים ישרים, בחזית עם זוויות שונות או בחזית מעוגלת תוך שימוש במקטעים (סגמנטים). גיאומטריית אזור האיסוף של הכנפיים ניתנת לביצוע באפשרויות כמעט אינסופיות ואף ניתן למקם אותו במקום מרוחק, בתוך נישה או בצורה סמויה.

HSW – GE

?????? ??? ?? ?? ????? This flexibility provides consumers with access to the app to spy on iphone best features and apps that fit their unique needs while protecting their smartphones and the valuable information they contain

HSW -G

?????? ??? ?? ?? ????? Together with administrator/teacher tim hall, mahaley developed and ran the recent education paperwriter technology learning summit teaching & learning with the ipad conference in north carolina

FSW – G

?????? ??? ?? ?? ????? At the same time, it's important different technologies are available so that a trap door' isn't created that could be topspying.com/ exploited by hackers and criminals