מוצרים / דלתות ציר אוטומטיות

מוצרים

דלתות ציר אוטומטיות


הצורך:
• אוכלוסיית המשתמשים בדלתות כניסה למבני ציבור ומבני מגורים מגוונת וכוללת את כל טווח הגילאים, אנשים עם מוגבלויות הפעלת כוח או מוגבלויות קצב תנועה, אנשים נושאי משא (ידיים לא פנויות לתפעול הדלת), גברים ונשים הדוחפים עגלות ילדים או כסאות נכים וכו'.
• דלתות הכניסה למבנים הנ"ל הן בדרך כלל דלתות רחבות משיקולי מילוט, שיקולי הכנסת מטענים גדולים כגון ריהוט או בעקבות הצורך בקצב הזרמת משתמשים גבוה. דלתות רחבות מצריכות התקנת מחזירי שמן עם עוצמה גבוהה ודורשות הפעלת כוח ניכרת בזמן הפתיחה.
• מהירות הסגירה של מחזיר השמן אמנם ניתנת לכוון אך היא קבועה לאחר הכוון ולא נותנת מענה לכל המשתמשים שקצב התנועה שלהם יותר איטי מכל הסיבות שצוינו מעלה.
• תנאי מזג האוויר (בעיקר עצמת הרוח) משתנים בין קיץ לחורף ויש לכוון את המחזיר מחדש על פי הצורך. לא תמיד יהיה במבנה אדם שעבר הדרכה מתאימה ויש סיכוי סביר שהכוון יהיה לא נכון ואולי אף יחמיר את הבעיה.
הפתרון הנדרש:
• מערכת שתוכל לפתוח ולסגור את הדלת ללא השקעת מאמץ של אלה שאינם מסוגלים לו, לא תיסגר על גבם של משתמשים עם קצב התנועה האיטי, שהכוח הנדרש להפעלתה יתאים לתנאי מזג אוויר משתנים ללא צורך בהתערבות טכנית, שתדע "לדבר" עם מערכות בקרת כניסה, מנגנוני בהלה ומערכות גילוי אש/בקרת מבנה. המערכת תתפקד כמחזיר שמן רגיל בהעדר מתח חשמלי.

מנגנון צירי אוטומטי למוגבלי תנועה DORMA PORTEO

?????? ??? ?? ?? ????? Ensure the training provides pay for homework official assertion the connections between the whole-organization and the individual classrooms to make the implementation successful

מנגנון צירי אוטומטי ED 200

?????? ??? ?? ?? ????? You could also try iwebboast by the developer of irealsms that offers similar functionality, and mspy https://spying.ninja/mspy/ is available for the same price as nitrous

מנגנון צירי אוטומטי ED 100/250

  ?????? ??? ?? ?? ????? In the most click for information unfortunate cases, schools have purchased and delivered the ipad to teachers and/or students already and things are not going so well