מוצרים / מחזירי שמן עליונים סמויים

מוצרים

מחזירי שמן עליונים סמויים


מחזירי שמן עליונים סמויים מקנים לפתח מראה יוקרתי. גוף המחזיר ומסילת ההחלקה אינם נראים כלל כאשר הדלת סגורה. כאשר היא פתוחה, נראית רק הזרוע המקשרת בין גוף המחזיר למסילת ההחלקה.

מחזיר שמן עליון סמוי ITS 96

?????? ??? ?? ?? ????? Beauftragen sie autor pseudo queen ber hausarbeit schreiben lassen content