מוצרים / מנגנון הזזה טלסקופי – TST

מוצרים

מנגנון הזזה טלסקופי – TST


לפתיחת פתחים רחבים במיוחד או פתיחת מעבר מרבי בפתח אור נתון, תוכננה מערכת טלסקופית בה זוג כנפיים נפתח לצד אחד על גבי קבוע. המערכת קיימת בגרסת פתיחה לצד אחד או כמערכת כפולה בה כל זוג כנפיים נע לכוון אחר על גבי הקבוע הסמוך אליהן.
במערכת בודדת פתח המעבר יכול להיות ברוחב שעד 2400 מ"מ בעוד שבמערכת כפולה ניתן להגיע לפתח מעבר ברוחב שעד 4000 מ"מ.
מערכות ההפעלה, הגילוי והבטיחות זהות לאלה המותקנות במערכת מדגם ES 200 EASY הסטנדרטית.

מנגנון הזזה טלסקופי – TST

?????? ??? ?? ?? ????? Beauftragen sie autor diplomarbeit ghostwriting klaus58 ber content