מוצרים / מנגנון הזזה עם כנפיים קורסות – SST-BR

מוצרים

מנגנון הזזה עם כנפיים קורסות – SST-BR


כאשר מותקנת דלת הזזה אוטומטית בפתח אשר צריך לענות על הצורך להימלט בחירום, מותקנות על המנגנון כנפיים עם מערכת קריסה מדגם DORMA SST-BR. המערכת כוללת בתוך הפרופיל העליון והפרופיל התחתון רכיבים שמאפשרים את התנועה הקווית בהפעלה שוטפת ואת הדחיפה הצירית החוצה להמלטות בחירום. עם תחילת התנועה הצירית, מתנתקת מערכת ההנעה ומופסקת התנועה הקווית.
מערכות הקריסה מותקנות הן בכנפיים הזזות והן ביחידות הקבועות. בהתקנה זו ניתן לקרוס את כל היחידות בכל שלב של תנועת הכנפיים. כאשר רק הכנפיים הנעות מתוכננות לקרוס, מותקן מצבר גיבוי השולח את הכנפיים למצב סגור ומאפשר את קריסתן המלאה.

מנגנון הזזה עם כנפיים קורסות – SST-B/R

?????? ??? ?? ?? ????? countries with worst education system